CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

English Privacy Policy (below)

Công ty TNHH ATM Online Vietnam là một doanh nghiệp tư vấn dịch vụ tài chính công nghệ cao luôn dành sự quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng, và vì lẽ đó, chúng tôi luôn xử lý thông tin của quý khách một cách thận trọng nhất có thể.

“Thông tin thu thập” (“Thông tin”) được định nghĩa trong Chính sách Quyền riêng tư này là tất cả thông tin có thể dùng để nhận diện quý khách mà thu thập thông qua bất kỳ phương thức nào và bằng bất kỳ phương tiện nào.

Bằng cách chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này, Khách hàng đồng ý và không huỷ ngang, cho phép chúng tôi có quyền thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan đối với Thông tin của quý khách.

Cách mà thông tin của quý khách được khai thác và bảo vệ được giải thích trong Chính sách Quyền riêng tư và các hợp đồng. Xin lưu ý Chính sách Quyền riêng tư này có thể được chúng tôi cập nhật tại bất kì thời điểm nào theo sự chủ động của chúng tôi, để thích ứng với những thay đổi pháp lý có thể xảy ra và/hoặc thay đổi về thị trường, trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin cho quý khách.

Hãy chú ý tham khảo kĩ Chính sách Quyền riêng tư này trước khi sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, vì thông qua các hành động trên quý khách đã hiểu rõ, đồng ý và đồng thuận với những điều khoản được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này và chúng tôi không cần thêm bất kỳ sự cho phép nào khác của quý khách để thực hiện các nội dung mà chúng tôi đã nêu rõ trong Chính sách này.

 • 1. Phạm vi thu thập thông tin:

  Thông qua mọi phương tiện hợp pháp (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở: website, cổng đăng kí, ứng dụng di động của chúng tôi), chúng tôi có thể thu thập và xử lý những thông tin về quý khách như sau:

  • 1.1. Thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi:

   Thông tin được cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ (thường trú, tạm trú, địa chỉ liên lạc), tình trạng hôn nhân; Nghề nghiệp, thông tin nguồn thu nhập, mức thu nhập; Số điện thoại, mẫu điện thoại, số sêri điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email); Thông tin tình trạng tài chính hay thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, Đặc điểm nhận dạng và hình ảnh bản thân, hồ sơ mạng xã hội. Nguồn tham chiếu nhân thân hoặc nơi làm việc mà chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp nếu cảm thấy cần thiết khi quý khách đăng ký khoản vay. Các thông tin có liên quan khác. Các thông tin trên được Khách hàng cung cấp thông qua: Thông tin được điền vào các mẫu đơn/tờ đăng ký và gửi đến chúng tôi từ quý khách; tương tác của quý khách trên nền tảng web: atmonline.vn của chúng tôi; Hành động tương tác của quý khách thông qua các kênh điện thoại, tin nhắn, thư điện tử hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông, liên lạc nào khác. Các phương tiện liên quan khác.

  • 1.2. Thông tin được thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ:

   Thông tin về dịch vụ: bao gồm các thông tin về dịch vụ mà Khách hàng đang sử dụng như loại sản phẩm, ngày giờ đăng ký, số tiền tương ứng với loại sản phẩm, thời hạn sử dụng dịch vụ và các thông tin liên quan khác liên quan đến dịch vụ. Thông tin về thiết bị: thiết bị điện tử mà Khách hàng sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ trên ứng dụng điện thoại, bao gồm nhưng không giới hạn ở model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, mã nhận diện thiết bị và các thông tin liên quan khác. Thông tin vị trí: thông tin về vị trí của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào ứng dụng điện thoại hoặc thông qua các phương tiện khác Khách hàng có cho phép xác định vị trí của Khách hàng. Thông tin danh bạ: Khách hàng cho phép chúng tôi truy cập vào danh bạ trong thiết bị để thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Khách hàng để hỗ trợ cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thông tin nhật ký, ứng dụng, camera, hình ảnh, âm thanh và các thông tin khác: Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của thiết bị như thông tin nhật ký và ứng dụng (địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web,…), hình ảnh và âm thanh (truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Khách hàng để phục vụ cho quá trình sử dụng dịch vụ), các thông tin liên quan khác nhằm phục vụ cho quá trình sử dụng dịch vụ.

  • 1.3. Thông tin thu thập được từ các nguồn khác:

   Thông tin đã được công khai trên bất kỳ phương tiện nào bằng bất kỳ hình thức nào. Thông tin thu thập từ các nguồn khác bởi những đối tác kinh doanh/cộng sự của chúng tôi, ngân hàng liên kết với chúng tôi, các cơ quan báo cáo tín dụng, các nhà cung cấp thông tin tín dụng khác, và các nguồn thông tin của bên thứ ba được cho phép bởi pháp luật. Các nguồn liên quan khác.

 • 2. Mục đích thu thập thông tin Khách hàng

  Thông tin của quý khách mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng cho bất kì mục đích nào dưới đây:

  Đăng ký, kích hoạt dịch vụ cho Khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: việc xử lý đơn đăng ký của quý khách, việc liên lạc với quý khách thông qua các cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, thư điện tử, văn bản hoặc các hình thức khác, để đảm bảo chất lượng dịch vụ phát sinh từ hợp đồng giữa quý khách và chúng tôi/đối tác. Ghi nhớ thông tin để Khách hàng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Khách hàng sử dụng dịch vụ. Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ: chúng tôi có thể tương tác với Khách hàng để giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ các yêu cầu từ phía Khách hàng, theo dõi và cập nhật dịch vụ cho Khách hàng, thông báo hông báo cho Khách hàng về những thay đổi hoặc những sản phẩm khác mà quý khách có thể quan tâm và/hoặc có nhu cầu; Cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đến Khách hàng: Chúng tôi thu thập thông tin để đảm bảo duy trì dịch vụ mà chúng tôi/đối tác cung cấp đến Khách hàng được ổn định, cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi cũng như tính bảo mật, an ninh của các thông tin thu thập. Quảng bá, truyền thông: Chúng tôi thu thập thông tin để quảng bá với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của chúng tôi/đối tác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để truyền thông, quảng cáo về thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm hoặc các thông tin khác của chúng tôi/đối tác để phục vụ mục đích kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành. Thủ tục pháp lý: Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để giao kết các Hợp đồng với Khách hàng, hỗ trợ cho quá trình xác minh, giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

 • 3. Tiết lộ thông tin của Khách hàng:

  Bất kỳ thông tin nào của Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ được quy định bởi Chính sách Quyền riêng tư này có thể được tiết lộ cho:

  Bất kì cộng sự/đối tác kinh doanh/nhà cung ứng nào của chúng tôi; Bên cho vay/nhà cung cấp dịch vụ tín dụng khác để đánh giá đơn xin vay của quý khách; Bất kì đại lý có liên quan/bên được thuê theo hợp đồng/nhà cung cấp dịch vụ/bên thứ ba là pháp nhân cung cấp dịch vụ quản trị, viễn thông, thanh toán, quản lý, kiểm toán hay các dịch vụ khác cho chúng tôi; Bất kì cơ quan báo cáo tín dụng có liên quan/các tổ chức thu hồi nợ và/hoặc thu hồi tín dụng; Các cộng sự/người giám sát/người thanh tra/nhân viên/người tư vấn nghiệp vụ của chúng tôi bao gồm kiểm toán viên, người tư vấn pháp lý và/hoặc các loại hình tư vấn khác; Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • 4. Bảo mật thông tin:

  Thông tin thu thập theo quy định tại Chính sách bảo mật này sẽ được Chúng tôi cam kết bảo mật theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng thông tin ngoài mục đích trong Chính sách bảo mật này chỉ được thực hiện khi:

  • Có sự đồng ý của Khách hàng.
  • Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu.
  • Cung cấp cho bên thứ ba nếu chúng tôi nhận thấy những thông tin này sẽ giúp ngăn ngừa những thiệt hại có thể xảy ra cho Khách hàng.
  • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
  Chúng tôi thực hiện tất cả thủ tục hợp lý và nỗ lực trong phạm vi khả năng của mình để bảo đảm tất cả thông tin được bảo mật và an toàn, cho dù trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Chúng tôi bảo mật thông tin bằng nhiều biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để giảm thiểu rủi ro mất, sử dụng sai, tiếp cận không được phép, tiết lộ hoặc điều chỉnh. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc điều chỉnh tùy theo thời điểm các biện pháp an ninh và công nghệ mới có sẵn, tùy công nghệ phù hợp. Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập, tiếp cận và sử dụng thông tin được quy định trong Chính sách bảo mật này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của Chúng tôi. Bất kể những điều trên, quý khách cũng phải góp phần vào việc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở việc sử dụng mật khẩu an toàn; không chia sẻ mật khẩu và thông tin khác được gửi cho bạn với bất kỳ bên thứ ba nào,… Website hoặc ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu quý khách nhấp vào các đường liên kết ấy, quý khách sẽ được điều hướng đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi muốn khuyên người sử dụng phải xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà quý khách viếng thăm. Chúng tôi không có kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

 • 5. Việc điều chỉnh thông tin không chính xác:

  Nếu tại thời điểm nào đó quý khách cho rằng thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ là chưa hoàn chỉnh, chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật, quý khách có nghĩa vụ liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có các bước điều chỉnh lại nếu hai bên thống nhất rằng những thông tin đó là chưa hoàn chỉnh, chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật.

 • 6. Giới hạn quyền truy cập

  Khách hàng có quyền chấp thuận hoặc từ chối cho chúng tôi truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng chấp nhận rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng có thể không được thực hiện đầy đủ.

 • 7. Thời gian lưu trữ thông tin:

  Khách hàng đồng ý rằng Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin thu thập của Khách hàng trong và sau khi sử dụng Dịch vụ và/hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Khách hàng có yêu cầu khác. Chúng tôi có thể lưu trữ Thông tin thu thập nhằm mục đích tuân thủ theo quy định pháp luật, phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp và các vấn đề khác.

  Theo chính sách bảo mật dữ liệu của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ hủy bỏ Thông tin thu thập một cách an toàn và tuân theo quy định pháp luật, sau khi Thông tin thu thập không còn cần thiết và không còn liên quan đối với Dịch vụ của Chúng tôi, trừ khi quy định pháp luật hoặc Khách hàng có yêu cầu khác.

 • 8. Việc nhận thông báo

  Chúng tôi sẽ gửi các thông báo bằng hình thức tin nhắn SMS, tin nhắn trực tuyến qua mạng xã hội, tin nhắn thoại tự động, tổng đài bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận thẩm định, bộ phần thu hồi nợ hoặc các hình thức khác đến quý khách hàng về thông tin quảng cáo về sản phẩm, chính sách của công ty theo từng thời kỳ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

 • 9. Thông báo miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả những thông tin cung cấp trên website này đều là thông tin “hiện có” và chỉ mang tính tham khảo, và không có bất kỳ sự đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác của những thông tin này. Ngoài ra, nội dung và hình ảnh cung cấp trên website này sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước.

  Công ty TNHH ATM Online Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hacker, hành vi phá hoại, ác ý xảy ra trên website này.

  Công ty TNHH ATM Online Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống.

 • 10. Bản quyền và thương hiệu

  Mọi thông tin và hình ảnh trên website này đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH ATM Online Vietnam, ngoại trừ những thông tin và hình ảnh về các đối tác, cộng sự. Mọi hình thức sao chép, sử dụng hay phát tán những thông tin này đều không được phép, trừ khi được Công ty TNHH ATM Online Vietnam đồng ý trước bằng văn bản.

 • 11. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư:

  Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách quyền riêng tư bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

  Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Chính sách quyền riêng tư này.

PRIVACY POLICY

ATM Online Vietnam Company Limited is a high-tech financial service consulting business that cares about customers’ privacy, and for that reason, we always treat your information as carefully as possible.

Personal information defined in this Privacy Policy is information that can be used to identify you.

“Information” is defined in this Privacy Policy as all information that can be used to identify you that is collected through any methods and by any means.

By accepting this Privacy Policy, Customer agrees and irrevocably grants us the right to perform one or multiple activities that impact on personal data, including collection, recording, analysis, confirmation, storage, rectification, disclosure, combination, access, traceability, retrieval, encryption, decryption, copying, sharing, transmission, provision, transfer, deletion, destruction or other relevant activities.

How your information is exploited and protected is explained in the Privacy Policy and Agreements. Please note this Privacy Policy may be updated by us at any time at our discretion, to accommodate possible legal and/or market changes, while ensuring the confidentiality of your information.

Please carefully refer to this Privacy Policy before using the services we provide and accessing our websites or mobile app, because through the above actions, you understand and agree to the terms set forth in this Privacy Policy and we do not need any further permission from you to do the things we have specified in this Policy.

 • 1. Scope of information collection:

  Through any lawful means (including but not limited to: our website, portal, mobile app ), we may collect and process the information about customers as following:

  • 1.1. Information that Customers provide to us:

   Information provided to us may include, but is not limited to: Full name, gender, date of birth, place of birth, address (permanent residence, temporary residence, contact address), marital status; Profession, source of income, income level; Phone number, phone model, phone serial number, email address (email); Financial status, information about credit/debit cards, bank accounts; Identity characteristics and self-image, social network profiles; Personal or workplace references that we may ask you to provide if necessary when customers apply for a loan; Other relevant information. The above information is provided by the Customer through: Information to be filled out in registration forms and sent to us from Customers; Customer’s interaction on our web platform: atmonline.vn; Customer’s interaction through phone channels, messages, emails or any other means of communication. Other related means.

  • 1.2. Information collected during the use of the service:

   Service information: including information about the service that the Customer is using such as product type, registration date and time, the amount corresponding to the product type, service period and other relevant information related to the service. Device information: electronic devices that customers use to access and use services on mobile applications, including but not limited to hardware model, operating system and version, software, device identifier and other relevant information. Location information: information about the location of the Customer when the Customer accesses the phone application or through other means that the Customer allows determining the Customer’s location. Contact Information: You authorize us to access your device’s contacts in order to collect names and contact information from your contacts in support of the services we provide. History, app, camera, picture, audio and other information: When Customers use our services, we collect device information such as application and history information (device’s IP address, access date and time, application features and other system activity, browser and website type, etc.), images and audio (accessing and using the camera and images stored on the Customer’s electronic media for the process of using the service), other relevant information to serve the process of using the service.

  • 1.3. Information collected from other sources:

   Information has been made public on any medium by any means. Information collected from other sources by our business partners/associates, banks associated with us, credit reporting agencies, other credit information providers, and third-party information sources as permitted by law. Other relevant sources.

 • 2. Purpose of collecting Customer information:

  The information we collect from you may be used for any of the following purposes:

  Register and activate services for customers to use our services, including: processing your application, communicating with you through voice calls, video calls, e-mails, texts or other means, to ensure the quality of service arising from the contract between you and us/partner. Remember the information so that the Customer does not have to re-enter it during the visit or the next time the Customer uses the service. Support customers in the process of using the service: we may interact with the Customer to answer questions, support requests from the Customer, follow and update services for the Customer, notify the Customer of changes or other products that may be of interest and/or need to the Customer; Improve the service we provide to customers: We collect information to ensure that the services we/partners provide to customers are stable, improve the quality of our services as well as the confidentiality and security of the information collected. Promotion and communication: We collect information to promote to Customers about products, services, promotions, surveys, news, updates, events, advertisements and related content about our/partner’s services. We may use the information we collect to communicate and advertise our brands, services, products or other information of us/partners for business purposes within the framework of applicable law. Legal procedures: We use the information we collect to enter into Contracts with Customers, support the verification process, resolve complaints, disputes (if any) that arise during the use of the Customer’s services or other activities permitted by applicable law.

 • 3. Disclosure of Customer’s information:

  Any Customer information that we hold as covered by this Privacy Policy may be disclosed to:

  Any of our associates/business partners/suppliers; Other lenders/credit service providers to evaluate your loan application; Any relevant agent/contracted party/service provider/third party who is a legal entity providing administration, telecommunications, billing, management, auditing or other services other for us; Any relevant credit reporting agency/collection and/or credit collection agencies; Our associates/supervisors/inspectors/staff/professional consultants including auditors, legal and/or other types of consultants; Competent state agencies.

 • 4. Information security:

  Information collected in accordance with this Privacy Policy will be kept confidential by us in accordance with the law. The use of information other than the purposes in this Privacy Policy is made only when:

  • With the consent of the Customer.
  • With the consent of the Customer.
  • Providing it to a third party if we find this information will help prevent possible damage to the Customer.
  • Other cases as prescribed by law.
  We take all reasonable steps and make every effort to ensure that all information is secure and safe, whether online or offline. We secure information with a variety of technical and administrative security measures to reduce the risk of loss, misuse, unauthorized access, disclosure or modification. We may use or adapt as appropriate new technology and security measures become available. All third parties authorized to access, access and use the information set forth in this Privacy Policy are required to comply with our privacy obligations. Notwithstanding the foregoing, you must also contribute to the security of your Personal Data, including, but not limited to, the use of secure passwords; do not share passwords and other information sent to you with any third parties,… Our website or application may contain links to other websites not operated by us. If you click on those links, you will be redirected to a third party website. We would like to advise users to carefully review the privacy policy of each website Customers visit. We have no control over, and are not responsible for, the content, privacy policy or operation of any third-party websites or services.

 • 5. Correction of incorrect information:

  If at any time you believe that the personal information we hold is incomplete, inaccurate or not up to date, you are obliged to contact us. We will take corrective steps if both parties agree that the information is incomplete, inaccurate or not updated.

 • 6. Restrict access:

  Customers have the right to accept or refuse to let us access Customer information such as location information, contact information,… By this refusal, the Customer accepts that the features and services of the application may not be fully implemented.

 • 7. Information storage time:

  Customer agrees that We may store Customer’s collected information during and after using the Service and/or another time limit prescribed by law or requested by the Customer. We may store Information Collected for the purposes of regulatory compliance, fraud prevention, dispute resolution and other matters.

  In accordance with our data privacy policy, We will safely destroy the Collected Information and in accordance with the law, after the Information collected is no longer needed and no longer relevant to Our Services, unless otherwise required by law or Customer.

 • 8. Receiving notifications

  We will send notifications in the form of SMS messages, online messages via social networks, automated voice messages, call centers for customer care, appraisal department, debt collection department or other forms to customers about advertising information about products, the company’s policies from time to time related to the use of services.

 • 9. Disclaimer Notice:

  All information provided on this website is “existing” information and is for reference only and makes no warranties, express or implied, as to the completeness or accuracy of this information. In addition, the content and images provided on this website will be changed, updated and improved regularly without prior notice.

  ATM Online Vietnam Co., Ltd. is not responsible for errors, typographical errors caused by data entry along with other objective incidents such as: virus infection, hacker, vandalism, malicious behavior occurring on this website.

  ATM Online Vietnam Co., Ltd. will not be liable for any cost, loss or damage, whether directly or indirectly, related to either as a result of the use or inability to use this Website by any party, or in connection with inactivity, errors, omissions, interruptions, defects or delays in operation or transmission, due to computer viruses or transmission lines or system interruptions.

 • 10. Copyrights and trademarks:

  All information and images on this website are owned by ATM Online Vietnam Co., Ltd., except for information and images about partners and associates. Any form of copying, use or distribution of this information is not allowed, unless approved in advance in writing by ATM Online Vietnam Co., Ltd.

 • 11. Changes to the Privacy Policy:

  We reserve the right to amend, supplement and update the Privacy Policy at any time and ensure that the amendments and supplements are consistent with the relevant provisions of the law.

  To the extent permitted by applicable law, Customer’s continued use of our services constitutes Customer’s agreement to the updated contents of this Privacy Policy.